Equip

EQUIP DIRECTIU

Directora: Nanda Botinas
Cap d’estudis: Lu Rios
Secretaria: Dolors Vílchez
COORDINADORES CICLE

Educació Infantil: Sara García
Cicle Inicial: Núria Teixidó
Cicle Mitjà: Albert Sagarra
Cicle Superior: Marta Torres

INFANTIL

P3: Clàudia Faus
P4: Sara García
P5: Aïda Orfila

CICLE INICIAL

1r: Núria Teixidó
2n: Meritxell Nebot

CICLE MITJÀ

3r: Núria Pérez
4rt: Eva Rosat

CICLE SUPERIOR

5è: Maria Antònia Pujol
6è: Marta Torres

ALTRES COORDINADORS

Coordinadora lingüística: Tesa Casals
Coordinadora estratègia digital: Aleix Ferrús
Coordinador de riscos laborals: Albert Sagarra
MESTRES ESPECIALISTES

Educació especial: Elisenda Sarlé
Psicomotricitat: Albert Sagarra
Música: Tesa Casals
Educació Física: Albert Sagarra
Anglès: Aleix Ferrús
EDUCADORES I AUXILIARS

Psicopedagoga: Elisabeth Martín
Auxiliar Educació Especial: Greta Llorenç
TEI: Anna Boix

TIS: Alba Sánchez

Treballadora Social EAP: Esther Andújar

PERSONAL NO DOCENT

Conserge: Elena Garangou
Administrativa: Sandra Darder