Història del centre

Origen de l’escola


De casa pairal a escola pública: intervenció municipal d’arrendament de l’edifici l’any 1939

L’edifici de lescola Cal Maiol és una antiga casa pairal. El seu propietari original, Antoni Piera i Comas, probablement es dedicava al transport de mercaderies. La casa disposava d’un edifici annex, un espai per quadres i un gran pati posterior on segurament es feien les càrregues i descàrregues. 

Tota la documentació de l’edifici es va cremar amb l’Arxiu Històric de Sants, així que tenim pocs detalls. El que sí s’ha trobat documentat és la intervenció municipal d’arrendament de l’edifici, per tal d’habilitar-lo com a escola pública. El pre-contracte establia la quantitat de 15.600 pessetes anuals, que havien de ser abonades per trimestres avançats, des de primers de juliol de l’any 1939. El contracte definitiu està signat el 16 de setembre del mateix any, per Miquel Mateu i Pla, alcalde de Barcelona, Rafael Vidal i Batlle, administrador amb poders d’Antoni Piera i Comas. Al costat de la data, s’hi llegeix “Año de la victoria”, fent referència directa a la recent acabada Guerra Civil Espanyola.

El nom de la casa pairal és el nom de l’escola

Dues fotografies de l’edifici del Foment d’Obres i Construccions de la ciutat, amb data de 28 d’octubre de 1956 i 5 d’octubre de 1969, porten com a títol “Cal Ros del Mayol, carrer Sagunt, número 92”. Des del curs, Cal Maiol és el nom de l’escola. 

Escola Perú, un nom de postguerra

Anteriorment l’escola Cal Maiol s’anomenava escola Perú. Aquest nom té l’origen en la denominació que rebien Les Escoles Nacionals que van obrir les seves portes durant la postguerra i que feien referència explícita als guanyadors de la Guerra Civil.

Relació d’Escoles Nacionals i cens d’alumnes del districte VII, l’any 1963


Segons una publicació de l’Institut Municipal d’Educació de l’any 1963, de l’Ajuntament de Barcelona, on es troben relacionades totes les Escoles Nacionals del districte VII, així com el cens dels seus alumnes, podem llegir:

Escuelas Nacionales.

ESCUELA GRADUADA DE NIÑOS, 18 (PERÚ). SAGUNTO, 92-94.

295 alumnos de edades comprendidas entre los 3 y los 14 años.

L’escola era mixta fins als 6 anys i a partir d’aquesta edat, només de nois.

Evolució del centre i pas d’una escola exclusivament masculina a escola mixta


A partir de la dècada dels anys 1970, les escoles que tenien els sexes dividits, amb totes les connotacions que això comportava, es van modernitzar i es van transformar en mixtes.

Funció docent pública al servei del barri


L’escola Cal Maiol ha estat sempre al servei del barri de Sants, participant i fent acte de presència en totes les festes, esdeveniments i actes que s’han portat a terme, any rera any. Ha promogut iniciatives de tot tipus per impulsar el desenvolupament dels infants, per promoure la solidaritat entre els pobles, les races i les cultures, per fomentar la seva capacitat creativa, per ajudar-los a desvetllar l’esperit crític que la societat espera d’ells i, en definitiva, ha contribuït i contribueix a formar nois i noies: receptius, respectuosos i responsables pel món de demà.