Projecte educatiu

El Projecte Educatiu de Centre és el document on s’explica la identitat de l’escola, els seus objectius i el marc educatiu.

Trets d’identitat


L’escola Cal Maiol és catalana, pluralista i plurilingüe, aconfessional i apolítica, coeducadora, integradora i intercultural, potenciadora de valors, democràtica,  participativa i oberta a les institucions del barri.

L’escola us ofereix


 

 

 • Ensenyament de qualitat, integrador i personalitzat en català, castellà i anglès. 
 • Professors especialistes: Música, Anglès, Educació Física, Educació Especial.
 • Suport psicopedagògic a càrrec de professionals de l’EAP.
 • Classes de reforç assistit.
 • Dues aules d’acollida per l’alumnat nouvingut.
 • Atenció a la diversitat: grups flexibles i reforç terapèutic.
 • Coordinació amb els instituts per fer el seguiment dels alumnes .
 • Assessor LIC.

 

 • A partir de P-4, ensenyament d’anglès, informàtica i colònies. 
 • A partir de 1r curs, natació com a part del currículum d’Educació Física.

 

 • Durant tot el curs es realitzen sortides pedagògiques, al teatre, a concerts, a museus, i patrimoni divers. 

 

Projectes

 


 

 

 • Projecte MUS-E. Fundació Yehudi Menuhin
 • Projecte estació oberta
 • Biblioteca. Projecte Puntedu
 • Implantació projecte de rutines i fórmules socials comunicatives
 • Projecte Barcelona identitats
 • Acord de coresponsabilitat
 • Espai de deures
 • Aprenem amb la gent gran
 • Lectoescriptura i joc
 • Espai de tarda Creu Roja
 • Explica’m un conte
 • Cantània
 • Laboratori de lletres
 • Cinema a l’escola
 • Ja sóc lector
 • Llegim en parella
 • Hàbit lector
 • Projecte UNICEF
 • Dansa Ara

AFA


 

 

 • Activitat extraescolars
 • Participació en festes organitzades conjuntament amb l’escola
 • Cursos gratuïts per pares i mares

L’equip de mestres


L’equip de mestres de l’escola té una àmplia experiència pedagògica i es troba en permanent formació. La seva implicació, il·lusió i compromís amb l’escola és fonamental perquè el projecte educatiu es concreti dia rere dia.

B9C163CE-897C-4D27-AB46-0F8066C3A285