Què fem a l’escola? – L’aula petita

Com va dir algú anònim, “treballar en equip divideix la feina i multiplica els resultats”. A l’Aula Petita, moltes petites passes esdevenen una gran passa que ens permet arribar més lluny. Aquestes petites passes ens conviden a escoltar, parlar, jugar, però sobretot, a tocar. Tocar, transformar i manipular ens permet descobrir i aprendre: toquem la llengua, enredant-nos en fer i desfer escriptura de paraules; i toquem les matemàtiques, descobrint equivalències amb els cubs o posant en joc el càlcul mental amb els jocs de taula.